Moissey Kogan

Moissey Kogan, Aristide Maillol and Bernard Reder

Moissey Kogan

Moissey Kogan in Deurne, The Netherlands

Moissey Kogan

Moissey Kogan in Deurne, The Netherlands

Moissey Kogan

Moissey Kogan

Moissey Kogan

Moissey Kogan in Deurne, The Netherlands

Moissey Kogan

Moissey Kogan in Deurne, The Netherlands

Moissey Kogan

Moissey Kogan in Ascona, Italy

Moissey Kogan

Moissey Kogan in Ascona, Italy

Moissey Kogan

Nel Wiegersma and Moissey Kogan